Kontakta oss
 
Skicka!

Aktuellt

Vi söker en vikarie!

Kvinnojouren i Enköping söker en vikarie 

Kvinnojouren Enköping är en ideell förening. Vår kärnverksamhet är att stötta våldsutsatta kvinnor och barn genom råd och stödsamtal, medföljande stöd och opinionsbildning och kunskapshöjande insatser. Kvinnojouren har två skyddade boenden där vi kan ta emot tre kvinnor med barn. Kvinnojouren består av en ideell styrelse som är arbetsgivare och har det övergripande ansvaret för föreningen, ideella medlemmar som på olika sätt hjälper till i verksamheten samt en arbetsgrupp på tre personer som leds av verksamhetsledaren.

Vi söker nu en vikarie för vår boendesamordnare under hennes föräldraledighet.

Som boendesamordnare arbetar du nära vår stödsamordnare men du har extra fokus på våra skyddade boenden. Du är inläst på socialtjänstlagen och kommunicerar med socialtjänster som placerar och vill placera kvinnor i våra skyddade boenden. Du är kunnig i att dokumentera och ansvarar för vår dokumentation samt ser till att vår statistik sammanställs. 

Gemensamt för båda tjänsterna är att framförallt ge kvalificerat stöd till våldsutsatta kvinnor. Att på ett professionellt sätt vägleda kvinnan vidare till ett liv fritt från våld och förtryck. Även om tjänsterna har olika fokusområden så smälter majoriteten av arbetet samman med varandra. Vi arbetar som ett team och tar ett gemensamt ansvar för jourens verksamhet. 

Vi söker dig som har lämplig högskoleutbildning för tjänsten. Du har erfarenhet av rådgivande stödsamtal och har mött traumatiserade människor i ditt tidigare arbetsliv eller genom annat engagemang. Du har kunskap om mäns våld mot kvinnor, våld i nära relation och våld mot barn. Du är flexibel och kan omprioritera i ditt dagliga arbete utifrån behov som kan uppstå. Du tar stort eget ansvar för ditt arbete och har förståelse för vad ett arbete i en ideell organisation kan innebära. Du behöver ha god kunskap i att uttrycka dig i tal och skrift. 

Kvinnojourens arbete har sina rötter i kvinnorörelsens gedigna arbete i att föra fram jämställdhet och kvinnors rättigheter i samhället utifrån ett feministiskt perspektiv. Vi ser att du som person vill vara en del i detta fortsatta arbete. Vi erbjuder en arbetsplats med omväxlande och stimulerande uppgifter där du som anställd har ett stort eget ansvar för ditt arbete. Vårt gemensamma engagemang för kvinnofrid präglar vårt arbete och vår organisationskultur.

För frågor om tjänsten maila Åsa Tinnerholm, verksamhetsledare asa@kvinnojourenenkoping.se

Anställningsform: Vikariat, 100 %,  under oktober 2018 – augusti 2019 (kvällsarbete kan förekomma)

Tillträde; oktober 2018

Sök jobbet snarast, helst före 1 juli 2018. intervjuer kommer att ske löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas före 1/7. Ansökan skickas via e-post till asa@kvinnojourenenkoping.se802