Kontakta oss
 
Skicka!

Behöver du hjälp?

Hos oss möts du av anställd personal som har goda kunskaper om våld i nära relation och sexuellt våld. Vi svarar på dina funderingar och frågor om våld i nära relation och erbjuder råd och stöd. Du kan självklart vara anonym i kontakten med oss om du så önskar.

Vad kan vi hjälpa till med?

  • Stödsamtal som vi bokar in. Vi arbetar utifrån samtalsmetoden RBP, Response-Based Practice
  • Stöd vid kontakt med myndigheter
  • Vi tar också emot boende placeringar från socialtjänsten.

Blir du ofta nedvärderad?
Får du skulden för allt som går fel? Blir du kallad nedsättande saker av din partner? Är din partner kontrollerande, svartsjuk och anklagar dig för att vara otrogen? Har du blivit skrämd, hotad eller slagen? Blir din partner arg om du ringer dina vänner?

Om så är fallet: 
Tveka inte att söka stöd. Du bär inte skulden för din partners beteende - och det går att få hjälp. Kontakta oss gärna på Kvinnojouren i Enköping.  0171 -  44 02 42

Du kan också boka in en tid som passar så att vi i lugn och ro kan samtala om vad som har hänt. PS. Som anhörig eller vän är du också mycket välkommen med dina frågor för stöd. 

Känn dig varmt välkommen!

Akut hjälp

Behöver du akut hjälp ring: Polisen 112 
Behöver du akut råd och stöd ring: Kvinnofridslinjen 020 - 50 50 50
804