Kontakta oss
 
Skicka!

Kvinnojouren i Enköping

Kvinnojouren Enköping har funnits sedan 1992, vi är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt obunden. På jouren jobbar tre heltidsanställda och ideella jourkvinnor. Kvinnojouren är ansluten till riksorganisationen Unizon.


Kvinnojouren Enköping syftar till att verka mot alla typer av våld och förtryck mot kvinnor. Vi är med och stöttar kvinnor som varit eller är utsatta av våld i nära relation. Våldet har olika skepnader och kan vara psykiskt, fysiskt, sexuellt och/eller ekonomiskt. Våldet kan även vara hedersrelaterat. Vi erbjuder skyddat boende.

Mäns våld mot kvinnor klassas idag som ett samhällsproblem, med vilket menas att det finns i alla samhällsklasser, bland alla folkgrupper och över hela världen. På Kvinnojouren Enköping jobbar vi utåtriktat med opinionsbildning och föreläsningar för att nå ut till så många som möjligt. Vi jobbar helt på kvinnans villkor och har tystnadsplikt. Vi erbjuder rådgivning till myndigheter. Du som anhörig är varmt välkommen att vända dig till oss för stöd och rådgivning.

Vi jobbar helt på kvinnans villkor så att hon känner sig trygg, även om hon vill vara anonym.

Alla myndiga kvinnor är välkomna oavsett trosuppfattning, sexuell läggning eller handikapp.

Kvinnojouren i Enköping är ansluten till Unizon, riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer I Sverige. Föreningen har ungefär 20 kvinnor som arbetar aktivt i föreningen och en heltidsanställd.
Vi tar även emot placeringar från socialtjänsten.

Kostnadsfritt
Alla kontakter med Kvinnojouren sker anonymt (om man så vill) och kostnadsfritt.

Tystnadslöfte
Rådgivningen syftar till att skapa en första kontakt med kvinnor, som behöver råd och stöd i utsatta situationer. Samtliga våra medlemmar har avgett tystnadslöfte.

Värdeord
"Värme, Förändring, Hopp, Trygghet och Tillit.”

Vår vision
"Ett tryggt Enköping för alla kvinnor och barn i varje hem.”


Vi finns här


Laddar karta...


Bredd: 500
Höjd: 300
Lat: 59.636910
Long: 17.081196
Zoom: 12
Etikett: Här finns vi!
809