Kontakta oss
 
Skicka!

Kvinnojouren i Enköping

Kvinnojouren Enköping syftar till att verka mot alla typer av våld och förtryck mot kvinnor. Vi är med och stöttar kvinnor som varit eller är utsatta av våld i nära relation. Vi arbetar utifrån kvinnans villkor med målet att hon ska leva ett liv fritt från våld.


Kvinnojouren i Enköping är ansluten till Unizon, riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer I Sverige. Föreningen har ungefär 20 kvinnor som arbetar ideellt i föreningen och 4 anställda.

Värdeord
"Värme, Förändring, Hopp, Trygghet och Tillit.”

Vår vision
"Ett tryggt Enköping för alla kvinnor och barn i varje hem

 
 
809