Skyddat boende

Vi erbjuder skyddat boende för kvinnor och barn.

Placering sker av socialtjänsten och vi skriver genomförandeplan och för dokumentation. I ett av de skyddade boendena kan vi ta emot husdjur.

För mer information ring 0171 - 44 02 42

803