Skyddat boende

Kvinnojouren Enköping erbjuder ett tillfälligt skyddat boende för kvinnor och barn som blivit utsatta för hot om våld och våld i en nära relation. I de skyddade boendena har vi möjlighet att ta i mot husdjur. I viss utsträckning kan vi även erbjuda tillfälligt skyddat boende för män som blivit utsatt för hot om våld och våld i en nära relation. Kvinnojouren Enköping tar inte emot kvinnor med missbruk/beroende eller psykisk sjukdom eftersom vi inte är bemannade dygnet runt.


Kvinnojourens ansvar och skyldigheter vid en placering med bistånd från socialtjänsten:

 • Kvinnojouren erbjuder god kvalité enligt Socialstyrelsens anvisningar
 • Kvinnan och eventuella barn ska få en så trygg och lugn vistelse som möjligt
 • Rådgivande och stödjande samtal om våldet och dess konsekvenser
 • Praktiskt stöd, ex. ansökan om sekretess, kontakt med myndigheter, sjukvård osv.
 • Stöd till ev. barn gällande aktiviteter och föräldrastöd.

Socialtjänsten har det huvudsakliga ansvaret för kvinnor och medföljande barn som bor i Kvinnojourens skyddade boende.

- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -Personal och stödinsatser

Personal

 •       Kvinnojours-anställda med mångårig erfarenhet av arbete med våldsutsatta som ansvarar för samtalsstöd
 •       Husmor med ett övergripande ansvar för boendena och vardaglig kontakt med kvinnor och barn. Husmor har även möjlighet i viss mån att stå för sociala aktiviteter.
 •       Ideella jourkvinnor som kan ha en vardaglig kontakt och även sociala aktiviteter med kvinnor och barn, speciellt under kvällar och helgerna då vi inte är bemannade dygnet runt.

       Stödinsatser

 • ·         Rådgivande och stödjande samtal.
 • ·     Praktiskt stöd med ex. ansökan om sekretess, kontakt med myndigheter, sjukvård m.m.
 • ·         Uppföljande möten med placerande socialtjänst och andra viktiga myndighetspersoner, enligt kvinnans önskemål.
 • ·         Samverkan med Enköpings kommuns Utbildningsförvaltning för snabbare och smidigare inskrivning av barn i skolålder.
 • ·        Information om kvinnors och barns rättigheter.

Boendet för kvinnor och medföljande barn

Hos oss är tanken att du som kommer till oss ska leva så normalt som möjligt och återgå till ett självständigt liv – fri från våld och förtryck. 

Boendet för kvinnor

 • ·         Tryggt boende antingen i egen lägenhet eller kollektivboende i en lägenhet med ett eget rum.
 • ·         Självhushåll.
 • ·         TV och internet.
 • ·         I det kollektiva boendet bor du tillsammans med andra kvinnor i samma situation.
                      o   Där delas det på gemensamma ytor så som kök, vardagsrum, badrum och tvättstuga. 

Boendet för medföljande barn                                                                                                     

 •      Erbjuds kontaktperson som håller i pedagogiska träffar 
 •       Aktiviteter ihop med vår husmor.
 • ·         Samarbete med viktiga aktörer i barnens liv i samråd med mamman.
 • ·         Uppmärksamma mamman på vikten av barns behov av fasta rutiner som skola, barnomsorg och fritidsaktiviteter.

- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - 

Vid placering hos Kvinnojouren Enköping

Socialtjänsten förbinder sig till att ha det huvudsakliga ansvaret för de kvinnor och barn som bor hos Kvinnojouren Enköpings tillfälliga boende:

 • ·         Inkomma med biståndsbeslut och underskrivet avtal innan påbörjad placering,
 • ·         Stå för angivna boendekostnader och ev. merkostnader.
 • ·         Vid behov av en tolk ska ansvarig socialtjänst stå för kostnaden.
 • ·         Att ansvarig socialtjänsten har en kontinuerlig kontakt med kvinnan och Kvinnojourens personal.
 • ·         Socialtjänsten har ansvaret för kvinnans ekonomi och att det finns en genomförandeplan.
 • ·         Att hitta en permanent boendelösning tillsammans med kvinnan och kostnader vid genomförandet av flytten.
 •        I de fall husdjur medföljer står socialtjänsten för kostnaden av en grundlig städning av lägenheten.


Kontakt
Förfrågningar från socialtjänsten och övriga frågor om vårt skyddade boende.

Mån-Tors: 08:30 – 16:00 (lunchstängt 12:00- 13:00) och Fre: 08:30 – 14:00 (lunchstängt 12:00- 13:00)

Telefonnummer: 0171- 44 02 42 

Epost: info@kvinnojourenenkoping.se

 
803