Vad är våld?

Våldets syfte är att etablera och utöva makt och kontroll genom att skada och skrämma. Våld i nära relationer utmärker sig från andra former av övergrepp då det oftast utövas under en längre period och tenderar att öka i intensitet med tiden.

Exempel av våldets olika uttryck

Psykiskt våld: Verbala kränkningar, isolering, hot och skrämsel, utpressning emotionellt. Även hot om våld mot barn, djur och andra närstående. Berövande av sömn.

Fysiskt våld: Slag, Sparkar, knuffar, dra i håret och kläder, släpa, ta strypgrepp, hota med vapen.

Sexuellt våld: Att behöva genomföra någon slags sexuell handling mot sin vilja, det kan vara att tvingas se på porr, eller tvingas till annan sexuell aktivitet mot sin vilja.

Ekonomiskt våld: Att man tas ifrån sina inkomster eller/och att inte ha tillgång till eget konto. 

Som våldsutsatt kan man känna: Skuld, skam, förnekelse, rädsla för att inte bli trodd, rädsla för att förlora sina barn eller rädsla för att bli dödad. 

806