Kontakta oss
 
Skicka!


Känner du dig orolig för en vän eller kollega?

Våldtäkt och våld i nära relationer står under allmänt åtal och är inte en privatsak. Att misstänka något men inte agera är inte okej. Särskilt inte om det finns barn med i bilden. Ser eller hör du när någon blir utsatt för våld av sin partner - anteckna händelseförloppet och ring polisen. Våga fråga och våga bry dig!

Vid en akut situation
Om du hör eller ser någon utsättas för våld eller om det finns barn med i bilden som riskerar att fara illa bör du ta kontakt med polisen eller socialtjänsten genom att ringa 112. 

Våga fråga
Ställ frågor när ni är i avskildhet. Om partnern är i närheten kommer hen förmodligen inte våga öppna sig. Om partnern får veta att hen berättat om våldet för dig finns en risk att våldet eskaleras och situationen förvärras. 

Lyssna
Lyssna och ifrågasätt inte hens berättelse. Tipsa hen om var hen kan få rådgivning: den lokala kvinnojouren eller tjejjouren. 

Om hen inte vill berätta
Visa att du finns där för hen genom att säga att du gärna lyssnar om hen skulle vilja berätta någon annan gång och att hen alltid kan vända sig till dig. 

Om hen inte vill lämna
Att lämna en relation där det förekommer våld är en väldigt komplex situation. Det kan vara svårt både känslomässigt och rent praktiskt samt att det oftast är en stor risk för mer våld om personen lämnar. Det är viktigt att inte döma hen om hen inte är redo att bryta förhållandet. 

Om du behöver prata med någon
Kvinnojouren Enköping erbjuder stödsamtal till anhöriga. Om du vill boka stödsamtal, kontakta oss på telefon 0171 - 44 02 42 eller via vår mailadress info@kvinnojourenenkoping.se 

Är du arbetsgivare eller kollega?
Har du en kollega eller anställd som ofta är sjukskriven, sällan följer med på sociala aktiviteter, inte verkar vilja gå hem eller har blåmärken eller andra skador på sin kropp?

Att någon inte dyker upp på jobbet en måndag kan bero på att de synliga skadorna inte har försvunnit. Det bästa du som kollega eller chef kan göra är att våga fråga. Som kollega kan du erbjuda din hjälp, och som chef eller arbetsgivare är det viktigt att våga reagera direkt!

830