Kontakta oss
 
Skicka!

Behöver du stöd?

Du kan vända dig till vår öppna verksamhet för stödsamtal och rådgivning kring din situation. Vårt stöd är kostnadsfritt och du kan vara anonym i kontakten med oss om du så önskar. Hos oss möts du av anställd personal som har goda kunskaper om våld i nära relation, hedersrelaterat våld och sexualiserat våld.

Vi stöttar dig 
som identifierar dig som kvinna eller tjej (cis eller trans) och som utsatts för någon form av övergrepp eller våld; t ex av en partner, någon i familjen eller släkten, eller om du blivit utsatt för våldtäkt av en bekant eller okänd person. Vi stöttar också dig som utsatts för våld i en samkönad relation, oavsett din könsidentitet.
Du som är anhörig eller vän till någon som utsatts eller du som möter utsatta som yrkesverksam är också välkommen till oss med dina frågor om hur du kan stötta den som utsatts.

Vad kan vi hjälpa till med?
  • Stödsamtal. Vi erbjuder dig kostnadsfritt stöd och råd utifrån dina behov och önskemål. Vi lyssnar och tror på dig! Alla som arbetar i jouren har avlagt tystnadslöfte. 
  • Stöd vid kontakt med myndigheter. Vi kan följa med på besök och hjälpa dig i kontakterna med t ex socialtjänst, familjerätt, polis, läkare osv.
  • Vi kan informera om dina rättigheter och vara med och stötta i exempelvis rättegång eller vårdnadstvist.
  • Vi erbjuder också tillfälligt/skyddat boende för kvinnor och barn som blivit utsatta för hot om våld och våld i en nära relation. Placeringar i boendet sker i samverkan med socialtjänsten.

Känner du igen dig i något av det här?
  • Kallar din partner dig för nedsättande saker? Får du skulden för allt som går fel? Är din partner kontrollerande, svartsjuk och anklagar dig för att vara otrogen? Har din partner slagit sönder saker hemma? Har din partner skrämt eller hotat dig, dina barn eller husdjur? Har du blivit knuffad, fasthållen eller slagen av din partner? Är du orolig för att dina barn far illa?
  • Har någon gjort att du känt dig tvingad att ställa upp på sexuella handlingar mot din vilja, har du blivit utsatt för våldtäkt?
  • Känner du dig kontrollerad, bevakad och begränsad av din familj eller släkt? Är du orolig för att behöva förlova eller gifta dig med någon mot din vilja? 

Om så är fallet:

Tveka inte att höra av dig till oss!
Du bär inte skulden och du är inte ensam!  Vi kan boka in en tid som passar så att vi i lugn och ro kan samtala om vad som har hänt.

Så här kan du kontakta oss
Telefon: 0171 -  44 02 42
E-post: info@kvinnojourenenkoping.se  
Eller skriv till oss via kontaktformuläret här på hemsidan.
Du är varmt välkommen till oss!

Akut hjälp 
Befinner du dig i en nödsituation ring: 112  
Behöver du stöd kvälls- eller nattetid, ring Kvinnofridslinjen: 020 - 50 50 50
Om du behöver akut hjälp av socialtjänsten kvällar och helger, ring Socialjouren Uppsala: 018 – 15 00 00

Akut behov av skydd
Om du eller någon du känner eller kommer i kontakt med inom ramen för din yrkesutövning har ett akut behov av skydd, kontakta socialtjänsten som kan hjälpa till med en snabb placering i skyddat boende.
Vardagar kl.9-11 ringer du socialtjänstens mottagning vuxen 0171 – 62 55 20.
Övrig tid samt kvällar, nätter och helger ringer du Socialjouren Uppsala 018 – 15 00 00.
Vid akut fara eller pågående brott; ring 112.

804