Kontakta oss
 
Skicka!


Vid nödsituation

Akut hjälp 

Befinner du dig i en nödsituation ring: 112 
Behöver du stöd kvälls- eller nattetid, ring Kvinnofridslinjen: 020 - 50 50 50
Om du behöver akut hjälp av socialtjänsten kvällar och helger, ring Socialjouren Uppsala: 018 - 15 00 00 


Akut behov av skydd

Om du eller någon du känner eller kommer i kontakt med inom ramen för din yrkesutövning har ett akut behov av skydd, kontakta socialtjänsten som kan hjälpa till med en snabb placering i skyddat boende. 
Vardagar 9-11 ringer du socialtjänstens mottagning vuxen: 0171 - 62 55 20.
Övrig tid samt kvällar och helger ringer du Socialjouren Uppsala: 018 - 15 00 00. Vid akut fara eller pågående brott, ring 112.

804
825