Kontakta oss
 
Skicka!

Kvinnojouren i Enköping

Kvinnojouren Enköping är en ideell förening, partipolitiskt och religiöst obunden. Vi syftar till att verka mot alla typer av våld och förtryck mot kvinnor.

Kvinnojouren Enköping har funnits i Enköping sedan 1992. Vi är anslutna till riksorganisationen Unizon.


Föreningen drivs med föreningsbidrag från Enköpings kommun, statsbidrag från socialstyrelsen, stiftelser och fonder. Vi får även medel från enskilda donationer som bidrar till vår verksamhet.


Föreningen har drygt 20 medlemmar om arbetar aktivt på ideell bas. Kvinnojouren Enköping har 3 heltidsanställda personer som arbetar dagtid. Personalen har adekvat utbildning och gedigen erfarenhet av att arbeta med våldsutsatta personer och frågan om mäns våld mot kvinnor. Det yttersta ansvaret för Kvinnojouren Enköping har kvinnojourens styrelse. 


Detta gör vi

Samtalsstöd. Vi ger samtalsstöd och råd till våldsutsatta kvinnor/tjej (cis och trans) samt till anhöriga som kontaktar kvinnojouren. Samtal hos oss är kostnadsfria och du får vara anonym.

Praktiskt stöd. Vi kan vara behjälpliga i att förmedla kontakt till t ex polis, advokat, tingsrätt, sjukvård eller socialförvaltning och vi följer med som stöd vid besök hos ovanstående instanser. Vi kan också hjälpa till i frågor rörande skilsmässa och skyddade personuppgifter.

Skyddat boende för kvinnor och deras barn. Kvinnojouren Enköping tar emot kvinnor och barn som behöver tillfälligt skydd pga våld via placering från socialtjänst.

Information och samhällsförändring. Vårt mål är ett jämställt samhälle fritt från våld. Vi driver därför opinion i frågor rörande våldsutsatta kvinnor och barn. Detta gör vi genom att informera om vår förening, utbilda om mäns våld mot kvinnor, barns våldsutsatthet samt även förebyggande föreläsningar.


Vår vision

"Ett tryggt Enköping för alla kvinnor och barn i varje hem


Våra värdeord

"Värme, Förändring, Hopp, Trygghet och Tillit.”

809