Kontakta oss
 
Skicka!

Kvinnojouren i Enköping

Kvinnojouren Enköping syftar till att verka mot alla typer av våld och förtryck mot kvinnor. Vi är med och stöttar kvinnor som varit eller är utsatta av våld i nära relation. Vi arbetar utifrån kvinnans villkor med målet att hon ska leva ett liv fritt från våld.


Kvinnojouren i Enköping är ansluten till Unizon, riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer I Sverige. Föreningen har ungefär 20 kvinnor som arbetar ideellt i föreningen och 3 anställda.

Vi arbetar även förebyggande genom föreläsningar om mäns våld mot kvinnor, barns våldsutsatthet, porr och sexuella övergrepp. Dessa föreläsningar ger vi till personalgrupper, vuxenelever samt elever i grundskola och gymnasium. Vi tar även emot grupper såsom föreningar eller intresseorganisationer för studiebesök eller studenter som ska göra ett skolarbete inom de ämnen som vi arbetar. 

Värdeord
"Värme, Förändring, Hopp, Trygghet och Tillit.”

Vår vision
"Ett tryggt Enköping för alla kvinnor och barn i varje hem

 
 
809