Vad är våld?

Våld är varje handling som genom att den skrämmer, smärtar, skadar och/eller kränker får en att göra något mot sin vilja, eller avstå från att göra något en vill. Våld är brottsligt och det är alltid den som utövar våldet som bär ansvaret!

Våld utövas ofta i olika former, men oavsett form så är våldets syfte för utövaren att etablera och utöva makt och kontroll genom att skada, kränka och skrämma. Den som utövar våldet kan t ex vara en partner, någon i familjen eller släkten eller en helt okänd person. 
Vanligast är att en man utsätter en kvinnlig partner för våld, men våld förekommer i alla slags relationer och även utanför nära relationer. När våldet utövas av någon man har en nära relation med är våldsutövandet ofta systematiskt och utövaren brukar ofta eskalera och utöva våldet oftare och/eller grövre med tiden.

Exempel på olika former av våld:
Psykiskt våld: kan vara att utövaren kränker verbalt, hånar eller förlöjligar, hotar och skrämmer, isolerar och kontrollerar vem man umgås med och var man är, utövar emotionell utpressning, håller ”förhör” och berövar sömn mm. (ofta med hänvisning till ”svartsjuka”). Det kan även innefatta att utövaren hotar barn, djur och andra närstående. 
Fysiskt våld:  kan vara allt ifrån att utövaren knuffar, puttar, fäller, håller fast, släpar, till att utövaren slår, sparkar, tar strypgrepp, slår med tillhyggen eller vapen osv.
Sexuellt våld: att utövaren tvingar en att genomföra eller bevittna någon slags sexuell handling mot ens vilja, det kan vara att tvingas se på porr och/eller tvingas till att utföra eller utstå en sexuell handling mot sin vilja.
Ekonomiskt och materiellt våld: ekonomiskt våld kan vara att utövaren tar ifrån en ens inkomster, vägrar ge en tillgång till eget konto eller hindrar en från att arbeta. Materiellt våld kan t ex vara att utövaren förstör möbler eller annat i hemmet, eller ens privata ägodelar. 
Källor: www.nck.uu.se, www.unizon.se  

Du kan läsa mer om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer här:
http://unizon.se/mans-vald-mot-kvinnor/vald-i-nara-relationer  
http://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/ 
 

806