Vad är våld?

Våld är varje handling som genom att den skrämmer, smärtar, skadar och/eller kränker får en att göra något mot sin vilja, eller avstå från att göra något en vill. Våld är brottsligt och det är alltid den som utövar våldet som bär ansvaret!

Du kan läsa mer om våldets olika former och mekanismer under Varningssignaler, Olika former och uttryck av våld, Särskilt utsatta grupper och Barns utsatthet.
806